Prenumeratos pirkimo ir grąžinimo sąlygos

Atkreipkite dėmesį:


Jei už Narystę buvo atsiskaityta mokėjimo kortele:

 • Visi Digiklasės planai yra neterminuoti su pasirinktu minimaliu įsipareigojimo laikotarpiu.

 • Įsigijus 1 mėn. planą, kas 30 dienų jis bus pratęsiamas automatiškai, nebent atšauksite automatinį prenumeratos pratęsimą paskyros nustatymų puslapyje.

 • Jei jūsų pasirinktas plano laikotarpis yra 3 arba 9 mėn., pasibaigus įsipareigotam terminui, planas bus automatiškai atnaujintas, tačiau planas taps neterminuotas ir galėsite jį bet kada atšaukti.

 • Jei norite atšaukti 3 arba 9 mėn. prenumeratą dar nepasibaigus įsipareigotam terminui, bus taikomas išankstinio atšaukimo mokestis.

  Jei už Narystę buvo atsiskaityta apmokant iškart ir naudojantis el. bankininkyste:

 • Tuo atveju, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

Naudojimasis Paslaugomis ir atsiskaitymas už jas

 • Naudotojas, norėdamas naudotis mokamomis Paslaugomis, turi Svetainėje pasirinkti vieną iš teikiamų Paslaugų paketų, taip įsigydamas Digiklasė narystę (toliau – Narystė).

 • Narystė yra neterminuota, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, ir tęsiasi tol, kol yra nutraukiama Taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklėse nustatytais atvejais Narystė gali būti stabdoma.

 • Naudotojas gali pasirinkti neterminuotą Narystę be minimalaus įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpio (toliau – Narystė be Plano) arba Narystę su minimaliu įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpiu (toliau – Narystė su Planu).

 • Pasirinkęs Narystę su Planu, Naudotojas įsipareigoja Paslaugų paketu naudotis ne trumpesnį laikotarpį, nei nurodyta atitinkame Narystės plane. Pasirinkus Narystę su Planu, taikomos Paslaugų paketo užsakymo metu Svetainėje nurodytos nuolaidos laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkamu Narystės planu (toliau – Nuolaidos).

 • Narystė pradeda galioti ir Paslaugos pagal ją pradedamos teikti nuo apmokėjimo už atitinkamą Paslaugų planą įskaitymo į Virtualios mokyklos sąskaitą dienos.

 • Vieną Narystės atsiskaitymo laikotarpį sudaro 30 (trisdešimt) dienų (toliau – Atsiskaitymo laikotarpis). Atsiskaitymo laikotarpiai gali nesutapti su kalendorinėmis mėnesio dienomis. Svetainėje ir Taisyklėse laikoma, kad vienas mėnesis turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus, kai aiškiai nurodoma kitaip.

 • Naudotojas už Narystę atsiskaityti gali šiais mokėjimo būdais:
  – Mokėjimo kortele.
  – Naudodamasis elektronine bankininkyste.

 • Tinkamos atsiskaityti mokėjimo kortelės ir priimtini atsiskaitymo naudojantis elektronine bankininkyste būdai nurodyti Svetainėje. Pagal skirtingus mokėjimo planus gali būti tinkamas tik kažkuris vienas iš nurodytų mokėjimo būdu, tai nurodant Svetainėje.

 • Atsiskaitant mokėjimo kortele, atsiskaitoma periodiniais mokėjimais už vieną Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmąkart atsiskaitoma už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį, kitus kartus – vieną būsimą Atsiskaitymo laikotarpį. Atsiskaitydamas mokėjimo kortele, Naudotojas sutinka, kad periodiniai mokėjimai būtų atliekami, be atskiro Naudotojo sutikimo, iš anksto nurašant pinigus nuo Naudotojo mokėjimo kortelės kiekvieną mėnesį prieš kiekvieno naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžią. Virtuali mokykla turi teisę nuskaičiuoti mokėjimą nuo Naudotojo mokėjimo kortelės iki atitinkamo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Įprastai pinigai nuo mokėjimo kortelės bus nurašomi likus dienai iki naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Pasirinkdamas šį atsiskaitymo būdą, Naudotojas prisiima atsakomybę, kad Virtualios mokyklos nurodymo bankui ar mokėjimo įstaigai pateikimo metu atitinkama pinigų suma būtų Naudotojo sąskaitoje. Nepavykus nuskaityti mokėjimo nuo Naudotojo mokėjimo kortelės, Naudotojas per 3 dienas turi papildyti sąskaita atitinkama pinigų suma. Nepapildžius sąskaitos atitinkama pinigų suma per 3 dienų laikotarpį Naudotojo narystė stabdoma pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, už kurį yra atsiskaityta. Norėdamas atnaujinti narystę, Naudotojas turi susisiekti su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais.

 • Atsiskaitant naudojantis elektronine bankininkyste, atsiskaitoma už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkama Naryste su Planu. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

 • Užsakytos Paslaugos Naudotojui prieinamos tik Atsiskaitymo laikotarpį, už kurį atsiskaityta.

 • Pasibaigus Naudotojo Narystės plane nurodytam trumpiausiam laikotarpiui, kurį jis įsipareigojo naudotis atitinkamu Narystės planu, Narystė tampa neterminuota. Narystei tapus neterminuota arba Pasirinkus Narystę be Plano, Naudotojas už Narystę sudarantį Paslaugų paketą atsiskaito pagal atitinkamą Atsiskaitymo laikotarpį galiojančias kainas, nurodytas Svetainėje. Narystei tapus neterminuota mokėjimo suma išlieka tokia, kokia buvo įsigijus planą, t.y. su Nuolaidomis.

 • Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti Narystę susisiekęs su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais. Narystė nutraukiama pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, kurį Naudotojas atsisakė Narystės. Už šį Atsiskaitymo laikotarpį pinigai Naudotojui negrąžinami ir jis turi teisę iki jo pabaigos naudotis užsakytu Paslaugų paketu.

 • Nutraukdamas Narystę su Planu nepasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, Naudotojas įsipareigoja grąžinti (apmokėti) Virtualiai mokyklai visas pagal atitinkamą Paslaugų paketą Naudotojui taikytas Nuolaidas, įskaitant už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmiau nurodytas reikalavimas netaikomas, kai Narystės nutraukimas įsigalioja pasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu. Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos jis įsipareigojo trumpiausiai naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas. Jeigu minimalus laikotarpis, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis Paslaugomis, jau yra praėjęs arba jeigu Narystės nutraukimas įsigalios pasibaigus šiam laikotarpiui, pinigai už Atsiskaitymo laikotarpius iki Narystės nutraukimo, įskaitant Atsiskaitymo laikotarpį, kurį Narystė nutraukta, negrąžinami.

 • Naudotojas turi teisę vieną kartą sustabdyti Narystę vasaros laikotarpiu nuo birželio 20 d. iki rugpjūčio 31 d. Tai padaryti laikotarpiu nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 31 d. galima savarankiškai prisijungus į mokymosi platformą arba susisiekus su Svetaine joje nurodytais kontaktais. Naudotojas turi teisę bet kada minėtu laikotarpiu atnaujinti Narystę, tačiau antrąkart nurodytu laikotarpiu jos sustabdyti nebegalima. Visais atvejais Narystė automatiškai atnaujinama rugsėjo 1 d. Už laikotarpį, kurį Narystė buvo sustabdyta, Naudotojas neturi atsiskaityti. Tačiau už Atsiskaitymo laikotarpius, kurie įėjo į Narystės sustabdymo laikotarpį, sumokėti pinigai Naudotojui nėra grąžinami – jie įskaitomi į Atsiskaitymo laikotarpius po Narystės atnaujinimo ir Narystė pratęsiama atitinkamam laikotarpiui.

 • Įvairių mokinių atostogų metu aktyvūs užsiėmimai gali nevykti, tačiau Naudotojui Svetainėje prieinamos kitos Paslaugų paketą sudarančios Paslaugos. Šios Paslaugos nėra prieinamos Narystės sustabdymo laikotarpiu.

 • Laikotarpiu nuo gruodžio 24 d. iki sausio 1 d. (Svetainės žiemos atostogų laikotarpiu) aktyvūs užsiėmimai Svetainėje nevyksta, ir šiuo laikotarpiu pratęsiamas atitinkamas Atsiskaitymo laikotarpis.

 • Virtuali mokykla turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Paslaugų ir Paslaugų paketų kainas bei mokėjimų tvarką. Toks pakeitimas netaikomas einamajam Atsiskaitymo laikotarpiui, taip pat nepasibaigusiems Narystės su Planu laikotarpiams, kuriais Naudotojas įsipareigojo trumpiausiai naudotis Paslaugų paketu.


Pinigų grąžinimas

Mums svarbu, kad kiekvieno moksleivio Digiklasės patirtis būtų kuo geresnė. Todėl pristatome Pinigų grąžinimo politiką.

Įsigijus prenumeratą iš „Digiklasė”, pinigai gali būti grąžinami atšaukus pirkimą per 14 dienų nuo atlikto mokėjimo dienos.

„Mokėjimo diena“ šioje Grąžinimo politikoje reiškia produkto ar paslaugų įsigijimo datą. Lėšos bus grąžinamos tik tuo atveju, jei prašymas yra gaunamas per atitinkamam produktui nurodytą grąžinimo terminą.

Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius ir už planą apmokėjo naudodamasis el. bankininkyste, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas.

Tuo atveju, jei Naudotojas už Narystę atsiskaitė mokėjimo kortele, norint atšaukti planą dar nepasibaigus įsipareigotam laikotarpiui, tai padaryti galima tik išimtiniais atvejais, susisiekiant su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Jei tikrai norite atšaukti prenumeratą dar nepasibaigus įsipareigotam terminui, bus taikomas išankstinio atšaukimo mokestis. Mokestis skaičiuojamas po 10€ už mėnesius, kurių metu naudojotės Digiklasės paslaugomis. Atšaukimo mokesčio suma nebus didesnė nei 60€.

Pavyzdys: Turint 9 mėnesių planą ir juo naudojantis jau antrą mėnesį, atšaukimo mokestis bus 20€.

Norint atšaukti planą per 14 dienų, parašykite laišką el. paštu info@digiklase.lt, palikdami šiuos duomenis:

 1. Mokėtojo vardas ir pavardė;

 2. Mokinio paskyros slapyvardis bei prisijungimo el. paštas.


Atkreipkite dėmesį:


Jei už Narystę buvo atsiskaityta mokėjimo kortele:

 • Visi Digiklasės planai yra neterminuoti su pasirinktu minimaliu įsipareigojimo laikotarpiu.

 • Įsigijus 1 mėn. planą, kas 30 dienų jis bus pratęsiamas automatiškai, nebent atšauksite automatinį prenumeratos pratęsimą paskyros nustatymų puslapyje.

 • Jei jūsų pasirinktas plano laikotarpis yra 3 arba 9 mėn., pasibaigus įsipareigotam terminui, planas bus automatiškai atnaujintas, tačiau planas taps neterminuotas ir galėsite jį bet kada atšaukti.

 • Jei norite atšaukti 3 arba 9 mėn. prenumeratą dar nepasibaigus įsipareigotam terminui, bus taikomas išankstinio atšaukimo mokestis.

  Jei už Narystę buvo atsiskaityta apmokant iškart ir naudojantis el. bankininkyste:

 • Tuo atveju, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

Naudojimasis Paslaugomis ir atsiskaitymas už jas

 • Naudotojas, norėdamas naudotis mokamomis Paslaugomis, turi Svetainėje pasirinkti vieną iš teikiamų Paslaugų paketų, taip įsigydamas Digiklasė narystę (toliau – Narystė).

 • Narystė yra neterminuota, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, ir tęsiasi tol, kol yra nutraukiama Taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklėse nustatytais atvejais Narystė gali būti stabdoma.

 • Naudotojas gali pasirinkti neterminuotą Narystę be minimalaus įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpio (toliau – Narystė be Plano) arba Narystę su minimaliu įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpiu (toliau – Narystė su Planu).

 • Pasirinkęs Narystę su Planu, Naudotojas įsipareigoja Paslaugų paketu naudotis ne trumpesnį laikotarpį, nei nurodyta atitinkame Narystės plane. Pasirinkus Narystę su Planu, taikomos Paslaugų paketo užsakymo metu Svetainėje nurodytos nuolaidos laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkamu Narystės planu (toliau – Nuolaidos).

 • Narystė pradeda galioti ir Paslaugos pagal ją pradedamos teikti nuo apmokėjimo už atitinkamą Paslaugų planą įskaitymo į Virtualios mokyklos sąskaitą dienos.

 • Vieną Narystės atsiskaitymo laikotarpį sudaro 30 (trisdešimt) dienų (toliau – Atsiskaitymo laikotarpis). Atsiskaitymo laikotarpiai gali nesutapti su kalendorinėmis mėnesio dienomis. Svetainėje ir Taisyklėse laikoma, kad vienas mėnesis turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus, kai aiškiai nurodoma kitaip.

 • Naudotojas už Narystę atsiskaityti gali šiais mokėjimo būdais:
  – Mokėjimo kortele.
  – Naudodamasis elektronine bankininkyste.

 • Tinkamos atsiskaityti mokėjimo kortelės ir priimtini atsiskaitymo naudojantis elektronine bankininkyste būdai nurodyti Svetainėje. Pagal skirtingus mokėjimo planus gali būti tinkamas tik kažkuris vienas iš nurodytų mokėjimo būdu, tai nurodant Svetainėje.

 • Atsiskaitant mokėjimo kortele, atsiskaitoma periodiniais mokėjimais už vieną Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmąkart atsiskaitoma už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį, kitus kartus – vieną būsimą Atsiskaitymo laikotarpį. Atsiskaitydamas mokėjimo kortele, Naudotojas sutinka, kad periodiniai mokėjimai būtų atliekami, be atskiro Naudotojo sutikimo, iš anksto nurašant pinigus nuo Naudotojo mokėjimo kortelės kiekvieną mėnesį prieš kiekvieno naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžią. Virtuali mokykla turi teisę nuskaičiuoti mokėjimą nuo Naudotojo mokėjimo kortelės iki atitinkamo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Įprastai pinigai nuo mokėjimo kortelės bus nurašomi likus dienai iki naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Pasirinkdamas šį atsiskaitymo būdą, Naudotojas prisiima atsakomybę, kad Virtualios mokyklos nurodymo bankui ar mokėjimo įstaigai pateikimo metu atitinkama pinigų suma būtų Naudotojo sąskaitoje. Nepavykus nuskaityti mokėjimo nuo Naudotojo mokėjimo kortelės, Naudotojas per 3 dienas turi papildyti sąskaita atitinkama pinigų suma. Nepapildžius sąskaitos atitinkama pinigų suma per 3 dienų laikotarpį Naudotojo narystė stabdoma pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, už kurį yra atsiskaityta. Norėdamas atnaujinti narystę, Naudotojas turi susisiekti su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais.

 • Atsiskaitant naudojantis elektronine bankininkyste, atsiskaitoma už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkama Naryste su Planu. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

 • Užsakytos Paslaugos Naudotojui prieinamos tik Atsiskaitymo laikotarpį, už kurį atsiskaityta.

 • Pasibaigus Naudotojo Narystės plane nurodytam trumpiausiam laikotarpiui, kurį jis įsipareigojo naudotis atitinkamu Narystės planu, Narystė tampa neterminuota. Narystei tapus neterminuota arba Pasirinkus Narystę be Plano, Naudotojas už Narystę sudarantį Paslaugų paketą atsiskaito pagal atitinkamą Atsiskaitymo laikotarpį galiojančias kainas, nurodytas Svetainėje. Narystei tapus neterminuota mokėjimo suma išlieka tokia, kokia buvo įsigijus planą, t.y. su Nuolaidomis.

 • Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti Narystę susisiekęs su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais. Narystė nutraukiama pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, kurį Naudotojas atsisakė Narystės. Už šį Atsiskaitymo laikotarpį pinigai Naudotojui negrąžinami ir jis turi teisę iki jo pabaigos naudotis užsakytu Paslaugų paketu.

 • Nutraukdamas Narystę su Planu nepasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, Naudotojas įsipareigoja grąžinti (apmokėti) Virtualiai mokyklai visas pagal atitinkamą Paslaugų paketą Naudotojui taikytas Nuolaidas, įskaitant už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmiau nurodytas reikalavimas netaikomas, kai Narystės nutraukimas įsigalioja pasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu. Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos jis įsipareigojo trumpiausiai naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas. Jeigu minimalus laikotarpis, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis Paslaugomis, jau yra praėjęs arba jeigu Narystės nutraukimas įsigalios pasibaigus šiam laikotarpiui, pinigai už Atsiskaitymo laikotarpius iki Narystės nutraukimo, įskaitant Atsiskaitymo laikotarpį, kurį Narystė nutraukta, negrąžinami.

 • Naudotojas turi teisę vieną kartą sustabdyti Narystę vasaros laikotarpiu nuo birželio 20 d. iki rugpjūčio 31 d. Tai padaryti laikotarpiu nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 31 d. galima savarankiškai prisijungus į mokymosi platformą arba susisiekus su Svetaine joje nurodytais kontaktais. Naudotojas turi teisę bet kada minėtu laikotarpiu atnaujinti Narystę, tačiau antrąkart nurodytu laikotarpiu jos sustabdyti nebegalima. Visais atvejais Narystė automatiškai atnaujinama rugsėjo 1 d. Už laikotarpį, kurį Narystė buvo sustabdyta, Naudotojas neturi atsiskaityti. Tačiau už Atsiskaitymo laikotarpius, kurie įėjo į Narystės sustabdymo laikotarpį, sumokėti pinigai Naudotojui nėra grąžinami – jie įskaitomi į Atsiskaitymo laikotarpius po Narystės atnaujinimo ir Narystė pratęsiama atitinkamam laikotarpiui.

 • Įvairių mokinių atostogų metu aktyvūs užsiėmimai gali nevykti, tačiau Naudotojui Svetainėje prieinamos kitos Paslaugų paketą sudarančios Paslaugos. Šios Paslaugos nėra prieinamos Narystės sustabdymo laikotarpiu.

 • Laikotarpiu nuo gruodžio 24 d. iki sausio 1 d. (Svetainės žiemos atostogų laikotarpiu) aktyvūs užsiėmimai Svetainėje nevyksta, ir šiuo laikotarpiu pratęsiamas atitinkamas Atsiskaitymo laikotarpis.

 • Virtuali mokykla turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Paslaugų ir Paslaugų paketų kainas bei mokėjimų tvarką. Toks pakeitimas netaikomas einamajam Atsiskaitymo laikotarpiui, taip pat nepasibaigusiems Narystės su Planu laikotarpiams, kuriais Naudotojas įsipareigojo trumpiausiai naudotis Paslaugų paketu.


Pinigų grąžinimas

Mums svarbu, kad kiekvieno moksleivio Digiklasės patirtis būtų kuo geresnė. Todėl pristatome Pinigų grąžinimo politiką.

Įsigijus prenumeratą iš „Digiklasė”, pinigai gali būti grąžinami atšaukus pirkimą per 14 dienų nuo atlikto mokėjimo dienos.

„Mokėjimo diena“ šioje Grąžinimo politikoje reiškia produkto ar paslaugų įsigijimo datą. Lėšos bus grąžinamos tik tuo atveju, jei prašymas yra gaunamas per atitinkamam produktui nurodytą grąžinimo terminą.

Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius ir už planą apmokėjo naudodamasis el. bankininkyste, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas.

Tuo atveju, jei Naudotojas už Narystę atsiskaitė mokėjimo kortele, norint atšaukti planą dar nepasibaigus įsipareigotam laikotarpiui, tai padaryti galima tik išimtiniais atvejais, susisiekiant su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Jei tikrai norite atšaukti prenumeratą dar nepasibaigus įsipareigotam terminui, bus taikomas išankstinio atšaukimo mokestis. Mokestis skaičiuojamas po 10€ už mėnesius, kurių metu naudojotės Digiklasės paslaugomis. Atšaukimo mokesčio suma nebus didesnė nei 60€.

Pavyzdys: Turint 9 mėnesių planą ir juo naudojantis jau antrą mėnesį, atšaukimo mokestis bus 20€.

Norint atšaukti planą per 14 dienų, parašykite laišką el. paštu info@digiklase.lt, palikdami šiuos duomenis:

 1. Mokėtojo vardas ir pavardė;

 2. Mokinio paskyros slapyvardis bei prisijungimo el. paštas.


Atkreipkite dėmesį:


Jei už Narystę buvo atsiskaityta mokėjimo kortele:

 • Visi Digiklasės planai yra neterminuoti su pasirinktu minimaliu įsipareigojimo laikotarpiu.

 • Įsigijus 1 mėn. planą, kas 30 dienų jis bus pratęsiamas automatiškai, nebent atšauksite automatinį prenumeratos pratęsimą paskyros nustatymų puslapyje.

 • Jei jūsų pasirinktas plano laikotarpis yra 3 arba 9 mėn., pasibaigus įsipareigotam terminui, planas bus automatiškai atnaujintas, tačiau planas taps neterminuotas ir galėsite jį bet kada atšaukti.

 • Jei norite atšaukti 3 arba 9 mėn. prenumeratą dar nepasibaigus įsipareigotam terminui, bus taikomas išankstinio atšaukimo mokestis.

  Jei už Narystę buvo atsiskaityta apmokant iškart ir naudojantis el. bankininkyste:

 • Tuo atveju, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

Naudojimasis Paslaugomis ir atsiskaitymas už jas

 • Naudotojas, norėdamas naudotis mokamomis Paslaugomis, turi Svetainėje pasirinkti vieną iš teikiamų Paslaugų paketų, taip įsigydamas Digiklasė narystę (toliau – Narystė).

 • Narystė yra neterminuota, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, ir tęsiasi tol, kol yra nutraukiama Taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklėse nustatytais atvejais Narystė gali būti stabdoma.

 • Naudotojas gali pasirinkti neterminuotą Narystę be minimalaus įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpio (toliau – Narystė be Plano) arba Narystę su minimaliu įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpiu (toliau – Narystė su Planu).

 • Pasirinkęs Narystę su Planu, Naudotojas įsipareigoja Paslaugų paketu naudotis ne trumpesnį laikotarpį, nei nurodyta atitinkame Narystės plane. Pasirinkus Narystę su Planu, taikomos Paslaugų paketo užsakymo metu Svetainėje nurodytos nuolaidos laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkamu Narystės planu (toliau – Nuolaidos).

 • Narystė pradeda galioti ir Paslaugos pagal ją pradedamos teikti nuo apmokėjimo už atitinkamą Paslaugų planą įskaitymo į Virtualios mokyklos sąskaitą dienos.

 • Vieną Narystės atsiskaitymo laikotarpį sudaro 30 (trisdešimt) dienų (toliau – Atsiskaitymo laikotarpis). Atsiskaitymo laikotarpiai gali nesutapti su kalendorinėmis mėnesio dienomis. Svetainėje ir Taisyklėse laikoma, kad vienas mėnesis turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus, kai aiškiai nurodoma kitaip.

 • Naudotojas už Narystę atsiskaityti gali šiais mokėjimo būdais:
  – Mokėjimo kortele.
  – Naudodamasis elektronine bankininkyste.

 • Tinkamos atsiskaityti mokėjimo kortelės ir priimtini atsiskaitymo naudojantis elektronine bankininkyste būdai nurodyti Svetainėje. Pagal skirtingus mokėjimo planus gali būti tinkamas tik kažkuris vienas iš nurodytų mokėjimo būdu, tai nurodant Svetainėje.

 • Atsiskaitant mokėjimo kortele, atsiskaitoma periodiniais mokėjimais už vieną Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmąkart atsiskaitoma už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį, kitus kartus – vieną būsimą Atsiskaitymo laikotarpį. Atsiskaitydamas mokėjimo kortele, Naudotojas sutinka, kad periodiniai mokėjimai būtų atliekami, be atskiro Naudotojo sutikimo, iš anksto nurašant pinigus nuo Naudotojo mokėjimo kortelės kiekvieną mėnesį prieš kiekvieno naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžią. Virtuali mokykla turi teisę nuskaičiuoti mokėjimą nuo Naudotojo mokėjimo kortelės iki atitinkamo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Įprastai pinigai nuo mokėjimo kortelės bus nurašomi likus dienai iki naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Pasirinkdamas šį atsiskaitymo būdą, Naudotojas prisiima atsakomybę, kad Virtualios mokyklos nurodymo bankui ar mokėjimo įstaigai pateikimo metu atitinkama pinigų suma būtų Naudotojo sąskaitoje. Nepavykus nuskaityti mokėjimo nuo Naudotojo mokėjimo kortelės, Naudotojas per 3 dienas turi papildyti sąskaita atitinkama pinigų suma. Nepapildžius sąskaitos atitinkama pinigų suma per 3 dienų laikotarpį Naudotojo narystė stabdoma pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, už kurį yra atsiskaityta. Norėdamas atnaujinti narystę, Naudotojas turi susisiekti su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais.

 • Atsiskaitant naudojantis elektronine bankininkyste, atsiskaitoma už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkama Naryste su Planu. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

 • Užsakytos Paslaugos Naudotojui prieinamos tik Atsiskaitymo laikotarpį, už kurį atsiskaityta.

 • Pasibaigus Naudotojo Narystės plane nurodytam trumpiausiam laikotarpiui, kurį jis įsipareigojo naudotis atitinkamu Narystės planu, Narystė tampa neterminuota. Narystei tapus neterminuota arba Pasirinkus Narystę be Plano, Naudotojas už Narystę sudarantį Paslaugų paketą atsiskaito pagal atitinkamą Atsiskaitymo laikotarpį galiojančias kainas, nurodytas Svetainėje. Narystei tapus neterminuota mokėjimo suma išlieka tokia, kokia buvo įsigijus planą, t.y. su Nuolaidomis.

 • Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti Narystę susisiekęs su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais. Narystė nutraukiama pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, kurį Naudotojas atsisakė Narystės. Už šį Atsiskaitymo laikotarpį pinigai Naudotojui negrąžinami ir jis turi teisę iki jo pabaigos naudotis užsakytu Paslaugų paketu.

 • Nutraukdamas Narystę su Planu nepasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, Naudotojas įsipareigoja grąžinti (apmokėti) Virtualiai mokyklai visas pagal atitinkamą Paslaugų paketą Naudotojui taikytas Nuolaidas, įskaitant už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmiau nurodytas reikalavimas netaikomas, kai Narystės nutraukimas įsigalioja pasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu. Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos jis įsipareigojo trumpiausiai naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas. Jeigu minimalus laikotarpis, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis Paslaugomis, jau yra praėjęs arba jeigu Narystės nutraukimas įsigalios pasibaigus šiam laikotarpiui, pinigai už Atsiskaitymo laikotarpius iki Narystės nutraukimo, įskaitant Atsiskaitymo laikotarpį, kurį Narystė nutraukta, negrąžinami.

 • Naudotojas turi teisę vieną kartą sustabdyti Narystę vasaros laikotarpiu nuo birželio 20 d. iki rugpjūčio 31 d. Tai padaryti laikotarpiu nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 31 d. galima savarankiškai prisijungus į mokymosi platformą arba susisiekus su Svetaine joje nurodytais kontaktais. Naudotojas turi teisę bet kada minėtu laikotarpiu atnaujinti Narystę, tačiau antrąkart nurodytu laikotarpiu jos sustabdyti nebegalima. Visais atvejais Narystė automatiškai atnaujinama rugsėjo 1 d. Už laikotarpį, kurį Narystė buvo sustabdyta, Naudotojas neturi atsiskaityti. Tačiau už Atsiskaitymo laikotarpius, kurie įėjo į Narystės sustabdymo laikotarpį, sumokėti pinigai Naudotojui nėra grąžinami – jie įskaitomi į Atsiskaitymo laikotarpius po Narystės atnaujinimo ir Narystė pratęsiama atitinkamam laikotarpiui.

 • Įvairių mokinių atostogų metu aktyvūs užsiėmimai gali nevykti, tačiau Naudotojui Svetainėje prieinamos kitos Paslaugų paketą sudarančios Paslaugos. Šios Paslaugos nėra prieinamos Narystės sustabdymo laikotarpiu.

 • Laikotarpiu nuo gruodžio 24 d. iki sausio 1 d. (Svetainės žiemos atostogų laikotarpiu) aktyvūs užsiėmimai Svetainėje nevyksta, ir šiuo laikotarpiu pratęsiamas atitinkamas Atsiskaitymo laikotarpis.

 • Virtuali mokykla turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Paslaugų ir Paslaugų paketų kainas bei mokėjimų tvarką. Toks pakeitimas netaikomas einamajam Atsiskaitymo laikotarpiui, taip pat nepasibaigusiems Narystės su Planu laikotarpiams, kuriais Naudotojas įsipareigojo trumpiausiai naudotis Paslaugų paketu.


Pinigų grąžinimas

Mums svarbu, kad kiekvieno moksleivio Digiklasės patirtis būtų kuo geresnė. Todėl pristatome Pinigų grąžinimo politiką.

Įsigijus prenumeratą iš „Digiklasė”, pinigai gali būti grąžinami atšaukus pirkimą per 14 dienų nuo atlikto mokėjimo dienos.

„Mokėjimo diena“ šioje Grąžinimo politikoje reiškia produkto ar paslaugų įsigijimo datą. Lėšos bus grąžinamos tik tuo atveju, jei prašymas yra gaunamas per atitinkamam produktui nurodytą grąžinimo terminą.

Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius ir už planą apmokėjo naudodamasis el. bankininkyste, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas.

Tuo atveju, jei Naudotojas už Narystę atsiskaitė mokėjimo kortele, norint atšaukti planą dar nepasibaigus įsipareigotam laikotarpiui, tai padaryti galima tik išimtiniais atvejais, susisiekiant su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Jei tikrai norite atšaukti prenumeratą dar nepasibaigus įsipareigotam terminui, bus taikomas išankstinio atšaukimo mokestis. Mokestis skaičiuojamas po 10€ už mėnesius, kurių metu naudojotės Digiklasės paslaugomis. Atšaukimo mokesčio suma nebus didesnė nei 60€.

Pavyzdys: Turint 9 mėnesių planą ir juo naudojantis jau antrą mėnesį, atšaukimo mokestis bus 20€.

Norint atšaukti planą per 14 dienų, parašykite laišką el. paštu info@digiklase.lt, palikdami šiuos duomenis:

 1. Mokėtojo vardas ir pavardė;

 2. Mokinio paskyros slapyvardis bei prisijungimo el. paštas.


Atkreipkite dėmesį:


Jei už Narystę buvo atsiskaityta mokėjimo kortele:

 • Visi Digiklasės planai yra neterminuoti su pasirinktu minimaliu įsipareigojimo laikotarpiu.

 • Įsigijus 1 mėn. planą, kas 30 dienų jis bus pratęsiamas automatiškai, nebent atšauksite automatinį prenumeratos pratęsimą paskyros nustatymų puslapyje.

 • Jei jūsų pasirinktas plano laikotarpis yra 3 arba 9 mėn., pasibaigus įsipareigotam terminui, planas bus automatiškai atnaujintas, tačiau planas taps neterminuotas ir galėsite jį bet kada atšaukti.

 • Jei norite atšaukti 3 arba 9 mėn. prenumeratą dar nepasibaigus įsipareigotam terminui, bus taikomas išankstinio atšaukimo mokestis.

  Jei už Narystę buvo atsiskaityta apmokant iškart ir naudojantis el. bankininkyste:

 • Tuo atveju, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

Naudojimasis Paslaugomis ir atsiskaitymas už jas

 • Naudotojas, norėdamas naudotis mokamomis Paslaugomis, turi Svetainėje pasirinkti vieną iš teikiamų Paslaugų paketų, taip įsigydamas Digiklasė narystę (toliau – Narystė).

 • Narystė yra neterminuota, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, ir tęsiasi tol, kol yra nutraukiama Taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklėse nustatytais atvejais Narystė gali būti stabdoma.

 • Naudotojas gali pasirinkti neterminuotą Narystę be minimalaus įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpio (toliau – Narystė be Plano) arba Narystę su minimaliu įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpiu (toliau – Narystė su Planu).

 • Pasirinkęs Narystę su Planu, Naudotojas įsipareigoja Paslaugų paketu naudotis ne trumpesnį laikotarpį, nei nurodyta atitinkame Narystės plane. Pasirinkus Narystę su Planu, taikomos Paslaugų paketo užsakymo metu Svetainėje nurodytos nuolaidos laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkamu Narystės planu (toliau – Nuolaidos).

 • Narystė pradeda galioti ir Paslaugos pagal ją pradedamos teikti nuo apmokėjimo už atitinkamą Paslaugų planą įskaitymo į Virtualios mokyklos sąskaitą dienos.

 • Vieną Narystės atsiskaitymo laikotarpį sudaro 30 (trisdešimt) dienų (toliau – Atsiskaitymo laikotarpis). Atsiskaitymo laikotarpiai gali nesutapti su kalendorinėmis mėnesio dienomis. Svetainėje ir Taisyklėse laikoma, kad vienas mėnesis turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus, kai aiškiai nurodoma kitaip.

 • Naudotojas už Narystę atsiskaityti gali šiais mokėjimo būdais:
  – Mokėjimo kortele.
  – Naudodamasis elektronine bankininkyste.

 • Tinkamos atsiskaityti mokėjimo kortelės ir priimtini atsiskaitymo naudojantis elektronine bankininkyste būdai nurodyti Svetainėje. Pagal skirtingus mokėjimo planus gali būti tinkamas tik kažkuris vienas iš nurodytų mokėjimo būdu, tai nurodant Svetainėje.

 • Atsiskaitant mokėjimo kortele, atsiskaitoma periodiniais mokėjimais už vieną Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmąkart atsiskaitoma už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį, kitus kartus – vieną būsimą Atsiskaitymo laikotarpį. Atsiskaitydamas mokėjimo kortele, Naudotojas sutinka, kad periodiniai mokėjimai būtų atliekami, be atskiro Naudotojo sutikimo, iš anksto nurašant pinigus nuo Naudotojo mokėjimo kortelės kiekvieną mėnesį prieš kiekvieno naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžią. Virtuali mokykla turi teisę nuskaičiuoti mokėjimą nuo Naudotojo mokėjimo kortelės iki atitinkamo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Įprastai pinigai nuo mokėjimo kortelės bus nurašomi likus dienai iki naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Pasirinkdamas šį atsiskaitymo būdą, Naudotojas prisiima atsakomybę, kad Virtualios mokyklos nurodymo bankui ar mokėjimo įstaigai pateikimo metu atitinkama pinigų suma būtų Naudotojo sąskaitoje. Nepavykus nuskaityti mokėjimo nuo Naudotojo mokėjimo kortelės, Naudotojas per 3 dienas turi papildyti sąskaita atitinkama pinigų suma. Nepapildžius sąskaitos atitinkama pinigų suma per 3 dienų laikotarpį Naudotojo narystė stabdoma pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, už kurį yra atsiskaityta. Norėdamas atnaujinti narystę, Naudotojas turi susisiekti su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais.

 • Atsiskaitant naudojantis elektronine bankininkyste, atsiskaitoma už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkama Naryste su Planu. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

 • Užsakytos Paslaugos Naudotojui prieinamos tik Atsiskaitymo laikotarpį, už kurį atsiskaityta.

 • Pasibaigus Naudotojo Narystės plane nurodytam trumpiausiam laikotarpiui, kurį jis įsipareigojo naudotis atitinkamu Narystės planu, Narystė tampa neterminuota. Narystei tapus neterminuota arba Pasirinkus Narystę be Plano, Naudotojas už Narystę sudarantį Paslaugų paketą atsiskaito pagal atitinkamą Atsiskaitymo laikotarpį galiojančias kainas, nurodytas Svetainėje. Narystei tapus neterminuota mokėjimo suma išlieka tokia, kokia buvo įsigijus planą, t.y. su Nuolaidomis.

 • Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti Narystę susisiekęs su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais. Narystė nutraukiama pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, kurį Naudotojas atsisakė Narystės. Už šį Atsiskaitymo laikotarpį pinigai Naudotojui negrąžinami ir jis turi teisę iki jo pabaigos naudotis užsakytu Paslaugų paketu.

 • Nutraukdamas Narystę su Planu nepasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, Naudotojas įsipareigoja grąžinti (apmokėti) Virtualiai mokyklai visas pagal atitinkamą Paslaugų paketą Naudotojui taikytas Nuolaidas, įskaitant už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmiau nurodytas reikalavimas netaikomas, kai Narystės nutraukimas įsigalioja pasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu. Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos jis įsipareigojo trumpiausiai naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas. Jeigu minimalus laikotarpis, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis Paslaugomis, jau yra praėjęs arba jeigu Narystės nutraukimas įsigalios pasibaigus šiam laikotarpiui, pinigai už Atsiskaitymo laikotarpius iki Narystės nutraukimo, įskaitant Atsiskaitymo laikotarpį, kurį Narystė nutraukta, negrąžinami.

 • Naudotojas turi teisę vieną kartą sustabdyti Narystę vasaros laikotarpiu nuo birželio 20 d. iki rugpjūčio 31 d. Tai padaryti laikotarpiu nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 31 d. galima savarankiškai prisijungus į mokymosi platformą arba susisiekus su Svetaine joje nurodytais kontaktais. Naudotojas turi teisę bet kada minėtu laikotarpiu atnaujinti Narystę, tačiau antrąkart nurodytu laikotarpiu jos sustabdyti nebegalima. Visais atvejais Narystė automatiškai atnaujinama rugsėjo 1 d. Už laikotarpį, kurį Narystė buvo sustabdyta, Naudotojas neturi atsiskaityti. Tačiau už Atsiskaitymo laikotarpius, kurie įėjo į Narystės sustabdymo laikotarpį, sumokėti pinigai Naudotojui nėra grąžinami – jie įskaitomi į Atsiskaitymo laikotarpius po Narystės atnaujinimo ir Narystė pratęsiama atitinkamam laikotarpiui.

 • Įvairių mokinių atostogų metu aktyvūs užsiėmimai gali nevykti, tačiau Naudotojui Svetainėje prieinamos kitos Paslaugų paketą sudarančios Paslaugos. Šios Paslaugos nėra prieinamos Narystės sustabdymo laikotarpiu.

 • Laikotarpiu nuo gruodžio 24 d. iki sausio 1 d. (Svetainės žiemos atostogų laikotarpiu) aktyvūs užsiėmimai Svetainėje nevyksta, ir šiuo laikotarpiu pratęsiamas atitinkamas Atsiskaitymo laikotarpis.

 • Virtuali mokykla turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Paslaugų ir Paslaugų paketų kainas bei mokėjimų tvarką. Toks pakeitimas netaikomas einamajam Atsiskaitymo laikotarpiui, taip pat nepasibaigusiems Narystės su Planu laikotarpiams, kuriais Naudotojas įsipareigojo trumpiausiai naudotis Paslaugų paketu.


Pinigų grąžinimas

Mums svarbu, kad kiekvieno moksleivio Digiklasės patirtis būtų kuo geresnė. Todėl pristatome Pinigų grąžinimo politiką.

Įsigijus prenumeratą iš „Digiklasė”, pinigai gali būti grąžinami atšaukus pirkimą per 14 dienų nuo atlikto mokėjimo dienos.

„Mokėjimo diena“ šioje Grąžinimo politikoje reiškia produkto ar paslaugų įsigijimo datą. Lėšos bus grąžinamos tik tuo atveju, jei prašymas yra gaunamas per atitinkamam produktui nurodytą grąžinimo terminą.

Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius ir už planą apmokėjo naudodamasis el. bankininkyste, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas.

Tuo atveju, jei Naudotojas už Narystę atsiskaitė mokėjimo kortele, norint atšaukti planą dar nepasibaigus įsipareigotam laikotarpiui, tai padaryti galima tik išimtiniais atvejais, susisiekiant su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Jei tikrai norite atšaukti prenumeratą dar nepasibaigus įsipareigotam terminui, bus taikomas išankstinio atšaukimo mokestis. Mokestis skaičiuojamas po 10€ už mėnesius, kurių metu naudojotės Digiklasės paslaugomis. Atšaukimo mokesčio suma nebus didesnė nei 60€.

Pavyzdys: Turint 9 mėnesių planą ir juo naudojantis jau antrą mėnesį, atšaukimo mokestis bus 20€.

Norint atšaukti planą per 14 dienų, parašykite laišką el. paštu info@digiklase.lt, palikdami šiuos duomenis:

 1. Mokėtojo vardas ir pavardė;

 2. Mokinio paskyros slapyvardis bei prisijungimo el. paštas.


Atkreipkite dėmesį:


Jei už Narystę buvo atsiskaityta mokėjimo kortele:

 • Visi Digiklasės planai yra neterminuoti su pasirinktu minimaliu įsipareigojimo laikotarpiu.

 • Įsigijus 1 mėn. planą, kas 30 dienų jis bus pratęsiamas automatiškai, nebent atšauksite automatinį prenumeratos pratęsimą paskyros nustatymų puslapyje.

 • Jei jūsų pasirinktas plano laikotarpis yra 3 arba 9 mėn., pasibaigus įsipareigotam terminui, planas bus automatiškai atnaujintas, tačiau planas taps neterminuotas ir galėsite jį bet kada atšaukti.

 • Jei norite atšaukti 3 arba 9 mėn. prenumeratą dar nepasibaigus įsipareigotam terminui, bus taikomas išankstinio atšaukimo mokestis.

  Jei už Narystę buvo atsiskaityta apmokant iškart ir naudojantis el. bankininkyste:

 • Tuo atveju, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

Naudojimasis Paslaugomis ir atsiskaitymas už jas

 • Naudotojas, norėdamas naudotis mokamomis Paslaugomis, turi Svetainėje pasirinkti vieną iš teikiamų Paslaugų paketų, taip įsigydamas Digiklasė narystę (toliau – Narystė).

 • Narystė yra neterminuota, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, ir tęsiasi tol, kol yra nutraukiama Taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklėse nustatytais atvejais Narystė gali būti stabdoma.

 • Naudotojas gali pasirinkti neterminuotą Narystę be minimalaus įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpio (toliau – Narystė be Plano) arba Narystę su minimaliu įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpiu (toliau – Narystė su Planu).

 • Pasirinkęs Narystę su Planu, Naudotojas įsipareigoja Paslaugų paketu naudotis ne trumpesnį laikotarpį, nei nurodyta atitinkame Narystės plane. Pasirinkus Narystę su Planu, taikomos Paslaugų paketo užsakymo metu Svetainėje nurodytos nuolaidos laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkamu Narystės planu (toliau – Nuolaidos).

 • Narystė pradeda galioti ir Paslaugos pagal ją pradedamos teikti nuo apmokėjimo už atitinkamą Paslaugų planą įskaitymo į Virtualios mokyklos sąskaitą dienos.

 • Vieną Narystės atsiskaitymo laikotarpį sudaro 30 (trisdešimt) dienų (toliau – Atsiskaitymo laikotarpis). Atsiskaitymo laikotarpiai gali nesutapti su kalendorinėmis mėnesio dienomis. Svetainėje ir Taisyklėse laikoma, kad vienas mėnesis turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus, kai aiškiai nurodoma kitaip.

 • Naudotojas už Narystę atsiskaityti gali šiais mokėjimo būdais:
  – Mokėjimo kortele.
  – Naudodamasis elektronine bankininkyste.

 • Tinkamos atsiskaityti mokėjimo kortelės ir priimtini atsiskaitymo naudojantis elektronine bankininkyste būdai nurodyti Svetainėje. Pagal skirtingus mokėjimo planus gali būti tinkamas tik kažkuris vienas iš nurodytų mokėjimo būdu, tai nurodant Svetainėje.

 • Atsiskaitant mokėjimo kortele, atsiskaitoma periodiniais mokėjimais už vieną Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmąkart atsiskaitoma už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį, kitus kartus – vieną būsimą Atsiskaitymo laikotarpį. Atsiskaitydamas mokėjimo kortele, Naudotojas sutinka, kad periodiniai mokėjimai būtų atliekami, be atskiro Naudotojo sutikimo, iš anksto nurašant pinigus nuo Naudotojo mokėjimo kortelės kiekvieną mėnesį prieš kiekvieno naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžią. Virtuali mokykla turi teisę nuskaičiuoti mokėjimą nuo Naudotojo mokėjimo kortelės iki atitinkamo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Įprastai pinigai nuo mokėjimo kortelės bus nurašomi likus dienai iki naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Pasirinkdamas šį atsiskaitymo būdą, Naudotojas prisiima atsakomybę, kad Virtualios mokyklos nurodymo bankui ar mokėjimo įstaigai pateikimo metu atitinkama pinigų suma būtų Naudotojo sąskaitoje. Nepavykus nuskaityti mokėjimo nuo Naudotojo mokėjimo kortelės, Naudotojas per 3 dienas turi papildyti sąskaita atitinkama pinigų suma. Nepapildžius sąskaitos atitinkama pinigų suma per 3 dienų laikotarpį Naudotojo narystė stabdoma pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, už kurį yra atsiskaityta. Norėdamas atnaujinti narystę, Naudotojas turi susisiekti su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais.

 • Atsiskaitant naudojantis elektronine bankininkyste, atsiskaitoma už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkama Naryste su Planu. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

 • Užsakytos Paslaugos Naudotojui prieinamos tik Atsiskaitymo laikotarpį, už kurį atsiskaityta.

 • Pasibaigus Naudotojo Narystės plane nurodytam trumpiausiam laikotarpiui, kurį jis įsipareigojo naudotis atitinkamu Narystės planu, Narystė tampa neterminuota. Narystei tapus neterminuota arba Pasirinkus Narystę be Plano, Naudotojas už Narystę sudarantį Paslaugų paketą atsiskaito pagal atitinkamą Atsiskaitymo laikotarpį galiojančias kainas, nurodytas Svetainėje. Narystei tapus neterminuota mokėjimo suma išlieka tokia, kokia buvo įsigijus planą, t.y. su Nuolaidomis.

 • Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti Narystę susisiekęs su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais. Narystė nutraukiama pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, kurį Naudotojas atsisakė Narystės. Už šį Atsiskaitymo laikotarpį pinigai Naudotojui negrąžinami ir jis turi teisę iki jo pabaigos naudotis užsakytu Paslaugų paketu.

 • Nutraukdamas Narystę su Planu nepasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, Naudotojas įsipareigoja grąžinti (apmokėti) Virtualiai mokyklai visas pagal atitinkamą Paslaugų paketą Naudotojui taikytas Nuolaidas, įskaitant už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmiau nurodytas reikalavimas netaikomas, kai Narystės nutraukimas įsigalioja pasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu. Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos jis įsipareigojo trumpiausiai naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas. Jeigu minimalus laikotarpis, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis Paslaugomis, jau yra praėjęs arba jeigu Narystės nutraukimas įsigalios pasibaigus šiam laikotarpiui, pinigai už Atsiskaitymo laikotarpius iki Narystės nutraukimo, įskaitant Atsiskaitymo laikotarpį, kurį Narystė nutraukta, negrąžinami.

 • Naudotojas turi teisę vieną kartą sustabdyti Narystę vasaros laikotarpiu nuo birželio 20 d. iki rugpjūčio 31 d. Tai padaryti laikotarpiu nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 31 d. galima savarankiškai prisijungus į mokymosi platformą arba susisiekus su Svetaine joje nurodytais kontaktais. Naudotojas turi teisę bet kada minėtu laikotarpiu atnaujinti Narystę, tačiau antrąkart nurodytu laikotarpiu jos sustabdyti nebegalima. Visais atvejais Narystė automatiškai atnaujinama rugsėjo 1 d. Už laikotarpį, kurį Narystė buvo sustabdyta, Naudotojas neturi atsiskaityti. Tačiau už Atsiskaitymo laikotarpius, kurie įėjo į Narystės sustabdymo laikotarpį, sumokėti pinigai Naudotojui nėra grąžinami – jie įskaitomi į Atsiskaitymo laikotarpius po Narystės atnaujinimo ir Narystė pratęsiama atitinkamam laikotarpiui.

 • Įvairių mokinių atostogų metu aktyvūs užsiėmimai gali nevykti, tačiau Naudotojui Svetainėje prieinamos kitos Paslaugų paketą sudarančios Paslaugos. Šios Paslaugos nėra prieinamos Narystės sustabdymo laikotarpiu.

 • Laikotarpiu nuo gruodžio 24 d. iki sausio 1 d. (Svetainės žiemos atostogų laikotarpiu) aktyvūs užsiėmimai Svetainėje nevyksta, ir šiuo laikotarpiu pratęsiamas atitinkamas Atsiskaitymo laikotarpis.

 • Virtuali mokykla turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Paslaugų ir Paslaugų paketų kainas bei mokėjimų tvarką. Toks pakeitimas netaikomas einamajam Atsiskaitymo laikotarpiui, taip pat nepasibaigusiems Narystės su Planu laikotarpiams, kuriais Naudotojas įsipareigojo trumpiausiai naudotis Paslaugų paketu.


Pinigų grąžinimas

Mums svarbu, kad kiekvieno moksleivio Digiklasės patirtis būtų kuo geresnė. Todėl pristatome Pinigų grąžinimo politiką.

Įsigijus prenumeratą iš „Digiklasė”, pinigai gali būti grąžinami atšaukus pirkimą per 14 dienų nuo atlikto mokėjimo dienos.

„Mokėjimo diena“ šioje Grąžinimo politikoje reiškia produkto ar paslaugų įsigijimo datą. Lėšos bus grąžinamos tik tuo atveju, jei prašymas yra gaunamas per atitinkamam produktui nurodytą grąžinimo terminą.

Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius ir už planą apmokėjo naudodamasis el. bankininkyste, nutraukti Narystę Naudotojas gali tik per pirmas 14 d., vėliau Narystės nutraukimas nėra galimas.

Tuo atveju, jei Naudotojas už Narystę atsiskaitė mokėjimo kortele, norint atšaukti planą dar nepasibaigus įsipareigotam laikotarpiui, tai padaryti galima tik išimtiniais atvejais, susisiekiant su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Jei tikrai norite atšaukti prenumeratą dar nepasibaigus įsipareigotam terminui, bus taikomas išankstinio atšaukimo mokestis. Mokestis skaičiuojamas po 10€ už mėnesius, kurių metu naudojotės Digiklasės paslaugomis. Atšaukimo mokesčio suma nebus didesnė nei 60€.

Pavyzdys: Turint 9 mėnesių planą ir juo naudojantis jau antrą mėnesį, atšaukimo mokestis bus 20€.

Norint atšaukti planą per 14 dienų, parašykite laišką el. paštu info@digiklase.lt, palikdami šiuos duomenis:

 1. Mokėtojo vardas ir pavardė;

 2. Mokinio paskyros slapyvardis bei prisijungimo el. paštas.